TOP 10 v histórii ŠK SPC ČASTÁ

Od roku 2020 platia v IPF nové body. Wilksove body nahradili IPF GL body, ktoré majú za cieľ spravodlivejšiu metódu výpočtu naprieč všetkými váhovými kategóriámi. V našej starej tabuľke ,,Klub 400 Wilks” došlo na základe prepočítania na nové body k drobným úpravám. Predstavujeme vám tabuľku ,,TOP 10” v histórii ŠK SPC Častá. Body porovnávajú výkon v trojboji v prepočte bez rozdielu váhových kategórii.