50 ROKOV SILOVÉHO TROJBOJA NA SLOVENSKU

1974-2024
 50. VÝROČIE SILOVÉHO TROJBOJA NA SLOVENSKU
– 10. novembra 1973 zasadala v Prahe prvá Komisia powerliftingu pri VSK, ČÚV Československého svazu tělesné výchovy. Pripravoval sa kalendár súťaží na rok 1974 vrátane neoficiálnej súťaže ČSR. Prebehla dlhá debata o návrhu nových pravidiel, hovorilo sa o zabezpečení financií na cestovné a rozhodcov, padali návrhy na jednotný dres pretekárov aj nominačné limity.
– Na Slovensku začal rozvoj organizovaného silového trojboja v roku 1974 pod vedením K. Laškaia. Konali sa prvé majstrovstvá krajov. Boli zaevidované základné rekordy v kategóriách.
– Na doplnenie vtedajšej globálnej situácie – prvé MS prebehlo v roku 1971 v USA, IPF (International Powerlifting Federation) bolo založené v roku 1973, EPF v roku 1974.