Vážení fanúšikovia, a podporovatelia klubu tak ako každý rok aj tento sa uchádzame o podporu prostredníctvom 2 % z vašich daní z príjmu ktoré môžte poukázať.

Poukážte svoje 2 % mladým silovým trojbojárom z klubu ŠK SPC Častá a podporte ich v plnení športových cieľov. Prostriedky budú použité na nákup športovej výstroje a doplnkov výživy.

Ako poukázať 2 % ?


Zamestnanci:

  1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné podať na Daňový úrad  adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost  alebo odovzdať členom SPC Častá a my to tam odnesieme.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%.
 
Fyzické osoby ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Právnické osoby: