Športový klub SPC Častá je prijímateľom 2 % z daní z príjmov za rok 2022.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše 2% zo zaplatených daní. Buď pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi môžete podporiť naše občianske združenie „Športový klub SPC Častá“.

Účel použitia financií z 2 %

 • celoročný chod klubu
 • nákup novej športovej výstroje
 • nákup činiek a kotúčov
 • regenerácia a doplnky výživy

Predpísané tlačivo (Vyhlásenie)

Zamestnanec (ak ste riadne zamestnaný)

Zamestnanci môžu poukázať 2 % z dane v prospech iba jednej organizácie. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

 1. Prvým krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (termín je do 15. februára 2023). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 € a nemôžete mať nedoplatok na dani.
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o občianskom združení „ŠPORTOVÝ KLUB SPC ČASTÁ“ sú už vyplnené v našom formulári (Vyhlásenie pre zamestnancov).
 3. Obe tlačivá, t.j. Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska, alebo odovzdajte nám a my to odošleme. Tento termín platí v prípade, že ste daňovník, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

Fyzická osoba – podnikateľ (ak si daňové priznanie podávate sami)

Fyzické osoby (podnikatelia) môžu poukázať 2 % z dane v prospech iba jednej organizácie. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

 1. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať. Minimálna suma však musí byť 3 € a zároveň nemôžete mať nedoplatok na dani. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o občianskom združení „ŠPORTOVÝ KLUB SPC ČASTÁ“. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.

Právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov na daný rok. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

 1. Vypočítajte 2 % z dane z príjmov právnickej osoby, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky, do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o občianskom združení „ŠPORTOVÝ KLUB SPC ČASTÁ“. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho sídla.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Ďakujeme. Vďaka vám naša mládež napreduje.
V prípade otázok ohľadom procesu poukazovania 2 % z daní, prosím neváhajte kontaktovať sekretára klubu p. Dugoviča na t.č. 0917 937 501 alebo prostredníctvom emailu na dominikdugovic@gmail.com.

ĎAKUJEME !!!