Team

Aktuálny káder a realizačný tím

Register právnických osôb v športe:

 • Športový klub SPC ČASTÁ
 • Zámocká 237, Častá 900 89
 • Občianske združenie (PO)
 • IČO: 31794050
 • Číslo účtu: SK3709000000000180496743
 • Športový klub – kondičné posilňovanie a výchova vrcholových športovcov v silovom trojboji, kulturistike a ftiness
 • Pavol Kovalčík, predseda ŠK
 • E-mail: kovalcik.spccasta@gmail.com
 • Výška členského 18,- €
 • Člen SAKFST (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja)
 • Zoznam športových podujatí za rok 2016

Daruj 2% z daní:

 

Dotácie:

Sponzoring a dotácie za rok 2017
 • VERIA s.r.o. 1000€ – sponzoring
 • OÚ Častá 2350€ – dotácia
 • OÚ Dubová 1000€ – dotácia
 • OÚ Píla 300€ – dotácia
 • BSK 2000€ – dotácia
Poskytnuté finančné dotácie z rozpočtu obcí 2016
 • OÚ Častá: 2050  €
 • OÚ Píla: 200 €
 • OÚ Dubová : 800 €

Sponzorské:

Zoznam FO s príslušnosťou k ŠK

Tréner

 • Pavol Kovalčík

Muži

 • Tomáš Haršány
 • Samuel Tomašovič
 • Ondrej Novomeský
 • Ján Schwarz
 • Peter Moravčík
 • Dušan Černák
 • Peter Zachar
 • Dominik Dugovič
 • Filip Kostický
 • Adam Havarik
 • Peter Nemček
 • Jozef Klátik
 • Richard Schuster
 • Vladimír Chyba
 • Miroslav Vršek
 • Matúš Markovič

Ženy

 • Ľubica Gyoriová
 • Vladimíra Slimáková
 • Hana Ondrejkovičová
 • Eva Novomeská
 • Lenka Lukačovičová
 • Daniela Kulášová
 • Adriana Nilašová

Masér

 • Peter Moravčík

Juniori

 • Samuel Lederleitner
 • Lukáš Idešic
 • Tomáš Ondrejkovič
 • Gabriel Juriš
 • Marek Krchnák
 • Filip Baňovič

Dorastenci

 • Dávid Malovec
 • Renáto Marciňa
 • Andrej Nilaš
 • Daniel Gyori
 • Stanislav Herchl
 • Richard Bielik
 • Matúš Havlíček
 • Matej Polonec
 • Erik Sipos
 • Andrej Mesík
 • Erik Krchnák

Lekár

 • MUDr. Richard Schuster

 Vedúci rozcvičovne

 • Michal Mandík